ECO-Center изработва 6 интелектуални резултата, които допринасят за общата цел на проекта: включване на принципите на образованието за възрастни, в планирането и разработването на програми/ курсове, които отговарят на нуждите на организации и обучаващи се възрастни и прилагат валидирани инструменти на ЕКР и ЕКПОО, за да се улесни признаването на умения и компетентности, приети на национално ниво, чрез обучение за възрастни.

Те включват материални резултати и разработени материали, свързани с постигането на общата цел и съдържатиновационни елементи и потенциал за по-широкаупотреба / експлоатация и въздействие, в рамките на партньорските организации и други сектори и нива.

Те са със свободен достъп за обществеността,налични и популяризирани.

O1 Анализ на нуждите на ECO-Center

O2 ECO-Center уебсайт

O3 ECO-Center схема за обучение

O4 ECO-Center концепция за оценяване

O5 ECO-Center стратегия за дисеминация

O6 Постижения и перспективи на ECO-Center

Интранет