O2 ECO-Center уебсайт

Департаментът за обучение отговаря за разработването на уебсайта на ECO-Center. 

Департаментът управлява мерките по изготвянето на дизайна на сайта и създаването и функционирането на електронно-базираната платформа на проекта. Уебсайтът е оперативен инструмент, който предлага:

  • Общ информационен ресурс.
  • Гъвкава електронна среда, която предлага обучение за повишаване на квалификацията и преквалификация за професионалистите в сферата на екологичното обучение за възрастни.
  • База данни с актуална информация по тематиката на проекта.
  • Платформа за споделяне на опит в рамките на консорциума и извън него, заедно с резултатите от проекта и информация за него и след края му.
  • Възможности за разпространение на информация за проекта и резултатите му.

inquiery_form_web

assignment_web

Интранет