Паспорт на знания и умения

 

Всеки обучаван/служител се нуждае от лично професионално портфолио, което да доказва набора от умения, приложни знания и нагласи при завършване на обучение и придобиване на компетенция/квалификация.

В проекта ECO-Center Паспортът на знания и умения предлага съвкупност от документи, които представляват подредена колекция от доказателства за демонстриране на способностите и най-важните умения, а така също и за проследяване на професионално развитие на даден обучаван/служител.

Паспортът на знания и умения представлява инструмент, който:

 • представя дадена личност и нейната работа пред съответна целева аудитория;
 • се използва като ценно средство за оценка на професионалния растеж;
 • се прилага като навигатор за развитие в кариерата и средство за проследяване на професионалното развитие.

Паспортът на знания и умения включва набор от първоначални компоненти, както следва:

 • Заглавна страница
 • Съдържание
 • EUROPASS пакет
 • Потвърждаващи документи - всички други подходящи международно признати сертификати, като:
  • Документи за професионални дейности: автобиографии, преписи, препоръки и основни оценки
  • Документи за самообучителни дейности
  • Документи за обучителни дейности извън работа и вкъщи
  • Сертификати/доказателства за специализирано обучение
  • Изследвания или резултати от проект: списък на публикации; важни презентации
  • Лидерски изяви
  • Работа в екип или сътрудничество по проекти, подчертаващи работата и приноса на лицето
  • Отличия/награди

За да се улесни адаптирането на Паспорта за индивидуални знания и умения, така че да отговаря на специфичните нужди за кандидатстване за работа и кариерно насърчаване, проектът ECO-Center предлага документи с инструкции, оборудвани с шаблони и видео примери:

Интранет