Предизвикателства и перспективи

 

Проблемите могат да се решат чрез инициативи, които да позволят на професионалистите да покрият международните квалификационни стандарти в областта на екологията и опазването на околната среда. Те трябва да получат съдействие за набиране на необходимата им специализирана информация и знания, за да се ориентират в добрите практики и да определят как и с какво да повишат и актуализират квалификацията си.

Необходими са нови национални политики за признаване на получените квалификации, но преди това трябва да бъде направен анализ на моментната ситуация и достъпните инструменти и мерки в контекста на икономическите условия. Нещо повече, националните органи, обществените и частните образователни институции и трудовите и професионалните организации имат нужда от методология и инструменти за улесняване на процеса по признаване на квалификацията.

Интранет