GREENFORCE, Кипър, е средноголяма търговска компания, с дейност на националния и международния пазар на “зелени” технологии и услуги. Компанията подкрепя различни бизнес инициативи, като предлага на клиентите си най-добрите съвременни решения, иновативни технологии, опит и информация. GREENFORCE разполага с екип с първокласни координационни умения и мрежа, която ѝ помага за целевите дейности и в усилията ѝ за създаване на устойчива стойност. Те поддържат отлични взаимоотношения с клиентите си, на които предлагат икономически ефективни технически решения за разнообразни стоки и услуги, включително в областта на управлението на бизнеса и в сектора за опазване на околната среда. Компанията осигурява безопасна среда за своите служители, изпълнители и обществеността в секторите, в които работи.

Интранет