ECO-CENTER – ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ, НАСОЧЕН КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ВЪЗРАСТНИ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Проектът ECO-CENTER изгражда стратегическо партньорство от нов тип за изпълнение на политиките на Европейския съюз за подкрепа на научните изследвания в областта на образованието чрез разработване на нови концепции за обучение и нова програма за гъвкаво обучение в областта на екологията и опазването на околната среда. Основните бенефициенти на програмата са учители, ментори и други образователни специалисти, които получават възможност да придобият актуални умения и компетентности, които са търсени на пазара на труда. Концепцията се съобразява и с резултатите от анализа на нуждите на пазара на труда и на търсещите работа в различни региони.

Проектът се стреми да изгради нови връзки между научнотехнологичните центрове и малките и средни предприятия, които работят по традиционни модели, за да подпомогне усилията за подобряване на околната среда и сигурността на производствения процес.

Проектът предлага нова концепция в областта на образованието и обучението за възрастни в контекста на целите за подобряване на конкурентоспособността на сектора за опазване на околната среда на европейския и световния пазар. Повишаването на квалификацията на хората, работещи в областта на екологичните технологии, им дава възможност да си намерят по-добра работа, при по-конкурентно заплащане, и да се интегрират по-успешно в контекста на активно протичащите нови процеси в сектора. Актуализираната квалификация стимулира мобилността на пазара на труда и реформите в образователните системи на страните партньори.

Интранет