Институтът SOKO, Германия, е основан в Билефелд, Германия, през 1991 г. като средноголям институт за социални изследвания. SOKO се занимава с емпирични социални изследвания за държавни ведомства, университети и други институции, като разчита на съвременни количествени и качествени методи в контекста на най-новите подходи за оценка на събраните данни. Сред приоритетните му сфери са пазарът на труда и социалната политика, образованието и политиката в сектора за възобновяеми енергийни източници. Институтът участва в множество проекти, в които се занимава с проучвания за оценка на различни мерки за разработване и оценка на политиките в целевите области (например в проекти на Изследователския институт за екологична икономика, Федералното министерство на околната среда и ядрената безопасност и Федералния център за здравна просвета). Институтът участва и в инициативи за разработване и тестване на учебни програми за учители и ментори. (http://www.soko-institut.de/)

Интранет