Добре дошли в ECO-Center за e-обучение!

Ние Ви предлагаме възможности за повишаване / актуализиране на Вашите знания и компетенции в областта чиста околна среда, с помощта на нашата програма за електронно обучение. Тя е разработена спрямо Вашите нужди и Ви се предлага като набор от гъвкави възможности за хостинг, технология и обучителни нива. Тя е проектирана в съответствие с Вашите нужди, изисквания и по-важни компетенции.

Ако сте учител / инструктор или друг вид образователен фасилитатор в областта на образованието за възрастни; ако сте кариерен служител, съветник, инспектор, главен учител / директор или сте ангажиран в управлението на образованието за възрастни и администрацията, последвайте процедурата в 4-стъпки,за да придобиете нови специфични компетенции / зелени умения и нови перспективи за увеличаване на работните места и кариерно развитие.

СТЪПКА 1

Към коя целева група принадлежите? 

Учители по професионална подготовка в ПОО за възрастни

ISCO 2320

Преподаватели на възрастни в ЦПО

ISCO 2320

Кариерни служители, консултанти, инспектори

ISCO 2423; ISCO 2424

Директори / Учители методици

ISCO 1345; ISCO 2351

Мениджъри и друг управленски персонал в обучението на взърастни

ISCO 1345; ISCO 2421

Необучаващ административен персонал

ISCO 2424; ISCO 2351

Интранет