СТЪПКА 2

Коя е Вашата професионална област и ЕКР ниво?

 

 

Биология (BIO)  ЕКР 6  ЕКР 7
Химия (CHEM)  ЕКР 6  ЕКР 7
Екология (ECO)  ЕКР 6  ЕКР 7
Екоинженерство (ENV-ENG)  ЕКР 6  ЕКР 7
Строително инженерство (CIV-ENG)  ЕКР 6  ЕКР 7

Интранет