4.1 Рециклирането спестява енергия

Рециклирането спестява енергия, тъй като енергията, която се използва за рециклиране, е по-малко от необходимата за направата на продукта от оригиналните материали.

•           За рециклиране на алуминиево кенче се използва само 5% от енергията, необходима за направата на кенчето от природен източник на алуминий;

•           Хартията или вестниците могат да бъдат рециклирани в нова хартия, като се използват само 55% от енергията, необходима, за да бъдат създадени чрез отсичане на дървета;

•           Пластмасата може да бъде рециклирана в други пластмасови продукти, като се използва грубо 33% от енергията, необходима за направата на първоначалната пластмаса;

•           Компостирането в дворовете спестява енергия, тъй като намалява количеството отпадъци, които се изпращат за депониране. 

 backnext

Интранет