5.3 Geri Dönüşüm ve Tekrar Kullanım İşinin Risk Değerlendirmesi

Geri dönüşüm işinde çalışan kişilerin; meslek hastalıklarına ve kazalarına neden olan toz, mikrop ve kirlenmiş maddeler üretebilen cam, kâğıt, plastik, demir ve elektronik çöpler gibi zehirli atıklar konusunda dikkatli olması gerekmektedir. Geri dönüşüm ve yeniden kullanım işinin risk değerlendirmesinin yapılma amacı, çalışanların sağlık sorunlarının çözümünü ve risklerinin değerlendirilmesini içermektedir. Geri dönüşüm sanayi; demir ve alüminyum, hindistan cevizi kabuğu, cam, plastik, kâğıt vb. gibi farklı maddeler ile ilgilenmektedir. Çalışanlar kendilerini metal ve cam ile kesebilir; toz, mikroorganizmalar ve kirlenmiş maddeleri teneffüs edebilir. Oluşabilecek hastalıklar; göz yaralanması ve işitme kaybı ile birlikte deri, solunum yolu ve sindirim hastalıklarını, kanser ve ağır metal toksisitesini içermektedir. Ağır malzemeler taşırken ya da uzun süre ayakta kalırken oluşan uygunsuz pozisyon, yorgunluğa neden olabilir. Kişisel koruyucu ekipmanların eksikliği, meslek hastalıklarına yol açabiliyorken bu güvensiz süreç, kazalara neden olabilmektedir. Riskleri azaltmak için kişisel koruyucu ekipmanlar, ergonomi planı, çalışma koşullarının değerlendirilmesi ve fiziksel muayeneler gibi yapılabilecek bazı şeyler bulunmaktadır. Çalışanların; maske, eldiven, emniyet ayakkabısı, giysileri, gözlüğü, kulak tıkacı, ve kaskı dâhil olmak üzere koruyucu malzemeler giymesi gerekmektedir.

 

Risk değerlendirmesi genellikle iki ana alanda uygulanmıştır:

- Tehlikeli kimyasallara maruz kalmanın olumsuz sağlık ve çevresel etkileri

- Karmaşık teknolojik sistemlerin başarısızlığı.

Tüm depolama alanlarının, özellikle de düzenli tehlikeli atık depolama alanlarının hem inşaat hem de işletme problemleri nedeniyle çevre ve insan sağlığına zarar verebileceği anlaşıldığından beri atık yönetim tesislerinde ve özellikle de depolama alanlarında risk değerlendirmesi kullanımı artmıştır.

Depolama alanlarının inşaatındaki ve bu işteki birikmiş deneyimler, depolama alanlarının ömürlerinin neredeyse tüm aşamalarında risk değerlendirme prosedürlerinin geliştirilmesini ve bunların uygulanmasını teşvik etmektedir. Depolama alanlarının tasarımında, kullanılan malzemelerin fizikokimyasal ve mekanik özelliklerinin anlaşılması büyük bir önem taşımaktadır. Risk değerlendirmesi, sadece genel tasarımı planlamada değil, aynı zamanda bireysel malzemelerin ayrıntılarını ve montaj yöntemlerini dikkate almada da kullanılmaktadır.

Çöp depolama alanı tasarımında, inşasında ve işletilmesinde risk değerlendirmesi için, aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

 • Çöp depolama alanlarında planlamaya dayalı riskler için çerçeve.
 • Alternatif tasarım modellerinin değerlendirilmesinde risk bazlı yaklaşımların kullanılması.
 • İşlevsel konuların değerlendirilmesinde risk bazlı tekniklerin kullanılması.
 • Atık kabul kriterlerinin belirlenmesi için risk bazlı yaklaşımların kullanılması.

Aşağıdaki olaylar genellikle atık yönetimi / geri dönüşümünde ortaya çıkmaktadır:

 • Endüstriyel atık üreten işletmeler, yasayı ihlal edebilir ya da uygunsuz atık arıtmanın içinde yer alabilir.
 • Yasadışı atık çöplükleri.

Ortak durumlar ve anahtar proaktif / karşı önlemler:

 • Atıkları arıtma/geri dönüştürme ile ilgilenen sözleşmeli işletmeler için lisansın sona ermesi/iptali.
 • Endüstriyel atık kontrolü için yönetim yönergelerinin ihlal edilmesi ve sigorta olmaması
 • Müteahhitlerden, iştiraklerden ve dağıtım kanallarından atık çıkışı.
 • Atık yönetimi/geri dönüşüm uygulamasının, düzenli olarak uygulanmadığı bölümlerden atık tahliyesi.
 • Kullanılabilir malzemeler olarak satılan atık ürünler

backnext

Dahili Ağ