Pamukkale Üniversitesi, Türkiye (PAÜ) bir devlet üniversitesi olarak 1992 yılında kurulmuştur. Öğrenci ve personel hareketlilik sayıları ile ülkedeki üniversiteler arasında üst seviyelerde bir konuma sahiptir. Özellikle Erasmus personel hareketlilik sıralamalarında Türkiye'de ilk üçte ve Avrupa’da ilk yüz arasında yer almaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından AKTS ve DS (Diploma Eki) Etiketleri ile ödüllendirilmiştir. Pamukkale Üniversitesi’nde 24 Ar-Ge Merkezi bulunmaktadır. Üniversite, birçok yerel, ulusal ve uluslararası projelere katılmaktadır. PAÜ 2014-18 Stratejik Planında belirtilen toplumsal kalkınmayı ve çevre duyarlılığını ilerletme hedefi ECO -Center projesiyle doğrudan ilişkilidir.ECO-Center projesinde Biyoloji Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Bitki Genetik ve Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi (PAÜBİYOM)’nden araştırmacılar ve akademisyenler çalışmaktadır. Biyoloji bölümü, birçok uluslararası, ulusal ve yerel projelerde oldukça aktiftir. Mühendislik Fakültesi, özellikle araştırma faaliyetlerine Pamukkale Üniversitesi önde gelen fakültelerinden biridir. İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümleri, çevre sorunları ve teknolojileri üzerine çalışmalar yapan başlıca bölümlerdendir. Eğitim Fakültesi’nin “evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat alanındaki bilginin yararlanarak insanlığın geleceğine katkıda bulunacak nitelikli öğretmenler geliştirmek” ve PAÜBİYOM’un “yeşil biyoteknoloji araçlarını geliştirmek ve ulusal ve uluslararası üniversiteler ile ortak araştırma ve geliştirme projelerinde yer almak” misyonları ECO-Center projesiyle uyum içindedir. PAÜBİYOM aynı zamanda, bitki biyoteknolojisi ve moleküler biyolojinin çeşitli alanlarda öğrenci ve bilim adamlarına eğitim olanakları sağlamaktadır. (http://www.pau.edu.tr )

Dahili Ağ