Zorluklar ve beklentiler

 

Zorluklar; bilgi toplamayı destekleyerek, en iyi uygulamaları değerlendirerek ve niteliklerin yükselmesi ve anlayışı adımlarını açık bir şekilde belirterek uzmanların çevre korumada uluslararası düzeyde kabul görmüş yeterlilik standartlarını karşılama şansını arttırarak ele alınmalıdır.  

Yeterlilik tanımlamada yeni politikaların hala ulusal düzeyde uygulanması gerekmektedir, ama öncelikle teknolojik ve ekonomik durumların analizi yapılmalıdır. Ayrıca, kurumların ve ulusal ve özel eğitim ve işçi örgütlerinin, yeterlilik tanımlama sürecini kolaylaştırmak için araçlara ihtiyacı vardır.

Dahili Ağ