5.2 Atık üretim ortamı ve işletmelerin aktif pozisyonu

Düzenleyici eylemler:

  • Aşağıdaki ana görevlerle birlikte atık üretiminin gözden geçirilmesinin düzenlemek: atık gruplarının tanımlanması; üretilen atıkların (hacim) miktarının belirlenmesi; atık üretimi / bertarafının bir sorun olduğu alanlarının belirlenmesi.

Yeni fırsatların yaratılması:

  • Atık önlemeye ve / veya atıkları geri dönüştürmeye çalışmak için dayanıklı, yeniden kullanılabilir ve tamir edilebilir ekipmanları ve sarf malzemeleri satın almak.
  • Atık ayırma yaklaşımlarını belirlemek ve kompostlama ya da geri dönüşüm için malzemeleri belirlemek; ayrı çöp toplama kutusu sistemini optimize etmek, programlar ve sürece özgü diğer ayrıntıları oluşturmak.

Ağ oluşturma:

  • Atık yönetimine katılan diğer işletmeler ve yerel yetkililerle ortak etkinlikler düzenlemek.
  • İş yerinde atık azaltmayı ve geri dönüşüm düşüncesini teşvik etmek ve çalışanları, evde de aynı şekilde davranmaya özendirmek.

backnext

Dahili Ağ