ECO-CENTER YETERLİLİK TANIMLARI

 

Avrupa ve Ulusal Yeterlilik Çerçeveleri

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) ulusal yeterlilik sistemleri, çerçeveleri ve kendi seviyeleri arasında karşılaştırma yapmaya yardımcı olan bir referans çerçevesi sağlar. 

AYÇ, yeterlilikleri Avrupa’daki farklı ülkeler ve sistemler arasında daha anlaşılır kılarak tercüme eder.AYÇ, hayat boyu ve çok yönlü öğrenmeyi ve Avrupa vatandaşlarının ister okumak ister çalışmak için yurtdışı hareketliliğini teşvik eder. 

2012 yılından itibaren yayınlanan tüm yeni yeterliklerin, uygun bir AYÇ düzeyine referans taşıması için AYÇ, ülkeleri kendi yeterlik sistemlerini AYÇ ile ilişkilendirmeleri için teşvik etmektedir. 

Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kredi Sistemi (ECVET)

Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kredi Sistemi, insanlara kendi öğrenme deneyimleri üzerinde kontrol vermeyi amaçlar ve farklı ülkeler ve meslekler arasında hareket etmeyi cazip hale getirir. Farklı bir ülkede kalınan süre boyunca edinilen işle alakalı bilgi ve becerilerin ve farklı durumlarda edinilen deneyimlerin onaylanması, tanınması ve birikimini kolaylaştırır. ECVET, Avrupa’daki farklı Mesleki Eğitim ve Öğretim sistemleri ve bu sistemlerin sundukları yeterlikler arasında daha iyi bir uyum için çalışmaktadır. 

ECVET; değerlendirme, transfer, birikim ve tanımlama prosedürlerine tabi tutulan öğrenme çıktıları üniteleri açısından yeterlikleri tanımlamak için teknik bir çerçeve oluşturmaktadır. Her bir ünite, ortak standartlara dayalı geliştirilmiş belirli bir ECVET puanıyla ilişkilidir: Bir yıl boyunca tam zamanlı Mesleki Eğitim ve Öğretim için öğrenme çıktılarına 60 ECVET puanı ayrılmıştır.

Kredileri bir yeterlilik sisteminden diğerine aktarmak için bireylerin öğrenme çıktıları değerlendirilir ve onaylanır. Sistem, Mesleki Eğitim ve Öğretim için ortak referansların geliştirilmesine izin verir ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile tamamen uyumludur. 

EUROPASS

EUROPASS, Avrupa’da yeterliliklerin şeffaflığını ve vatandaşların hareketliliğini arttırmayı amaçlayan bir AB girişimidir. İçinde uygun sertifikaların da olduğu, zamanla edinilen tüm öğrenme çıktılarını, yeterlikleri, işteki başarıları, becerileri ve yeterlikleri tanımlayan belgelerden oluşan bir hayat boyu öğrenme portfolyosudur. Bu portfolyo, becerilerin ve yeterliklerin kolayca anlaşılmasını sağlayan aşağıdaki beş belgeden oluşmaktadır:

  • Özgeçmiş, AB vatandaşlarının becerilerini ve yeterliklerini mümkün olan en iyi şekilde sunmalarına yardımcı olan bedava erişilebilir bir CV biçimidir. 
  • Avrupa beceri pasaportu, becerilerin ve yeterliklerin kapsamlı bir resmini sunar.
  • Dil Pasaportu, dil becerileri ve yeterlikleri için bir öz-değerlendirme aracıdır.
  • EUROPASS Hareketlilik belgesi, Avrupa ülkelerinde edinilmiş olan bilgi ve becerilerin kaydını tutar.
  • Sertifika Eki, mesleki eğitim ve öğretim sertifikasına sahip kişilerce kazanılmış olan bilgi ve becerileri tanımlar.
  • Diploma Eki, yüksek öğrenim diplomasına sahip kişilerce kazanılmış olan bilgi ve becerileri tanımlar. 

ECO-Center, yeterliliklerin tanınması için adım atar.

  • ECO-Center ekibi, yönetim yapısını kurar, ortaklar ve destekleyici kuruluşlar arasında etkinlikleri dağıtır ve tematik üniteleri ve sınıf ünitelerini ve ders konularını oluşturur.
  • Sektörel yeterlik tanımaması için ECVET tabanlı sistem, AYÇ düzeyleri 5, 6 ve 7 ile eşleşmek için tasarlanan ve ECVET ile ölçülen, bilgi kısmının Eğitim Yolları şeklinde düzenlendiği, 12 dersten oluşan, temiz çevre sektöründe bir eğitim programının oluşturulması ile hazırlanır.
  • Proje katılımcıları, öğrenme çıktılarının örgün ve yaygın eğitim içinde değerlendirilmesi ve transferi için gereken deneme prosedürlerini uygular. 
  • Çevre koruma sektöründe tamamlanmış eğitimi ve kazanılmış yeterlilikleri/nitelikleri belgeleyen dokümanların toplanmasını sağlayan ECO-Center Bilgi ve beceri pasaportu sağlanacaktır.

Dahili Ağ