5.1 Mevcut durum nedir?

Şu anda, çöp depolama yöntemi, atık birikimi ve işlenmesi için ana bertaraf yoldur. Ancak, alanlar gittikçe tükenmektedir. Çevre ve atık yönetim hizmetleri üzerindeki baskıyı kontrol altında tutmanın yanı sıra atık bertarafının giderek artan maliyetiyle başa çıkmak için alternatif çözümler bulmaya çalışarak yasal ve idari tedbirler uygulanmaktadır. Mevzuat yavaş yavaş değişmekte ve çoğu işletme için atık ayırmayı zorunlu kılmaktadır. Geri dönüşümün maksimum kapasitesini, temiz atık grupları üreterek sağlamak için farklı kaynak kategorilerinde atıkların ayrılması gereklidir.

backnext

Dahili Ağ