4.7 Plastiği geri dönüştürmek, kaynak tasarrufu sağlamaktadır

20. yüzyılın ikinci yarısında plastik malzemelerin gelişimi patlama yapmıştır. Dünyadaki plastik malzeme üretimi, 1950'lerde 5 milyon tondan az iken 1997 yılında yaklaşık 80 milyon tona çıkmıştır. Batı Avrupa'da plastik tüketimi, 1997 yılında 28 milyon ton civarındaydı (küresel üretimin % 35’i).

Plastik ambalaj atıkları, toplam plastik atıklarının yaklaşık % 60’ını temsil etmektedir.
Dağıtım ve sanayi sektörleri, Batı Avrupa'da üretilen 9.8 milyon ton kullanıcı sonrası ambalaj atıklarının yaklaşık 2,6 milyon tonunu üretmektedir. Evsel atıklar, genel plastik ambalaj atıklarının % 70'den fazlasını temsil etmektedir.

Kaynak: European Directive on packaging and packaging waste

backnext

Dahili Ağ