3. Kapanış sözleri

Güvenlik değerlendirme süreci aşağıdakileri esas almalıdır:

  • İyi tanımlanmış bir dizi sorunun uygulanması yoluyla vaka bazlı temel
  • Pratik araçlar sağlayan, büyük ölçüde eşdeğerlik kavramının uygulanması yoluyla klasik olarak elde edilmiş ve GDM gıdaları arasındaki benzerlik ve farkların belirlenmesi için karşılaştırmalı yaklaşım
  • Gıda matrisi üzerinde GDM’ların etkilerinin değerlendirilmesi yoluyla mikroorganizmaların içsel özelliklerine ilişkin özel hususların tanıtımı
  • Memeli GI sisteminde patojenite ve süreklilik gibi ek parametrelerin incelenmesi yoluyla üretilen gıdalara ve GDM’lara büyük ölçüde eşdeğerlik kavramının uygulanması
  • GDM’nun özel kullanımlarının ve GDM’ya maruz kalmaların dikkate alınması- GDM’lar, canlı ya da cansız formdaki gıdaların ayrılmaz bir parçası olabilir.
  • GDM değerlendirmesi, güvenlik ve beslenme açılarından yapılmalıdır - Gıda üretiminde kullanılan mikroorganizmalar, ürünün besin kalitesi ve güvenliği için temel öneme sahiptir.
  • GDM’ların veya parçaların memeli konukçunun bağışıklık sistemi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesinde ek dikkate ihtiyaç duyulmaktadır-GI sistemindeki mikroorganizmalar, bağışıklık sistemini etkilemektedir ve gıda üretiminde GDO(M) uygulanması, manipülasyon için kullanılan sistemle ilgili özel güvenlik değerlendirmesi ihtiyaç duymaktadır.
  • GDM’dan gut mikroflorasına olası gen transferinin dikkatli değerlendirilmesi – gıdalardan gelen genetik materyalin, yapay ortamda bağırsak mikroflorasına ve memeli hücrelerine transfer potansiyeline sahiptir.
    • Konak mikroorganizmanın gıdada güvenli kullanım geçmişine olan şiddetli gereklilik- kullanılan konak mikroorganizmalar, gıdada kullanmak üzere güvenli bir statüye sahip olmalıdır; güvenli kullanım açısından seçici bir işaret, çok dikkatli seçilmelidir ve son GDM’da antimikrobiyal direnç belirtici genlerden kaçınılmalıdır ve bu genler dâhil edilmemelidir.

Şekil 3’te, risk değerlendirme sürecinin önerilen gelecekteki gelişimine dair genel bir bakış açısı gösterilmiştir.

LO4 2 TR

Şekil 3: Risk değerlendirme sürecinin önerilen gelecekteki gelişimine dair genel taslak

 backnext

Dahili Ağ