4.8 Geri Dönüşüm, Kirlilik Risklerini Azaltmaktadır

"Geri Dönüşüm Kirlilik Risklerini Azaltır" diyerek, “Geri dönüşüm, toprak kirliliğini azaltır", “Geri dönüşüm hava kirliliğini azaltır", "Geri dönüşüm, su kirliliğini azaltır", "Geri dönüşüm, para tasarrufu sağlar", "Geri dönüşüm yapın ve daha iyi bir hayatınız olsun", "Geri dönüşüm, çocuklarımız ve torunlarımızın geleceğini güvence altına alır" demeye çalışıyoruz.

Geri dönüşüm; madencilik, tomrukçuluk ve hammadde üretiminin yol açtığı çevresel hasarı azaltmaktadır. Geri dönüşüm, üretim süreçlerinden gelen hava ve su kirliliği risklerini azaltmaktadır. Kâğıtları geri dönüştürmek, hava kirliliğini yaklaşık %75 oranında azaltmaktadır. İşlenmemiş cevher yerine çelik hurda koymak, hava emisyonlarını %85, su kirliliğini %76 azaltır. Geri dönüşüm ayrıca malzemeleri bertaraf tesislerinin dışında tutarak kirlilik risklerini azaltmaktadır. Çevre standartları ne kadar güçlü olursa olsun, atık bertarafı ile ilgili her zaman bazı riskler bulunmaktadır. Geri dönüşüm ve atık azaltma tercih edilen ve etkili alternatiflerdir.

backnext

Dahili Ağ