2.3 Çöp yakma fırınları neden kamu parasının israfıdır?

Çöp yakma fırınları, atık yakarak enerji üretse bile, aşağıdaki nedenlerden dolayı kamunun parası için iyi bir yatırım seçeneği değildir:

  • Yeniden kullanılabilen ya da geri dönüştürülebilen değerli malzemeleri israf ederler; böylece, ülke ekonomisine büyük bir maliyetle dünyanın her yerinden giderek daha pahalılaşan yeni hammadde ithalatını gerektirirler;
  • Yüksek CO2 emisyonları üretirler ve iklim değişikliğini kolaylaştırırlar;
  • Toksik kirlilik ile etraftaki topluluklara zarar verirler ve toksik kül üretirler;
  • İnşaat izinlerinde zorluklara yol açan halk protestolarına neden olurlar;
  • Çöp yakma fırınları beklenen karı elde etmek için yıllardır büyük miktarda sabit bir karışık atık girişi gerektirdiği için, atık önleme ve geri dönüşümün gelişimini engellerler.

backnext

Dahili Ağ