2.2 Atık geri dönüşümünün teşviki için araçlar

PRO EUROPE refah stratejisi, atık geri dönüşümünü teşvik etmeyi ve sürdürülebilir bir atık yönetim politikasının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan aşağıdaki girişimleri uygulamaktadır:

  • Depolama alanı vergileri

Vergilerin, kontrollü çöp depolama alanı yönetiminin şimdiki ve gelecekteki gerçek maliyetlerini yansıtması gerekmektedir. Bu vergiler, geri kazanım seçenekleri ile depolama maliyetlerini dengelemeye yardımcı olacaktır.

  • Üretici sorumluluğu

Üretici sorumluluğu programı, ambalaj atıkları için çevresel ve ekonomik açıdan verimli çözümler ortaya koymuştur. Paketleme için üretici sorumluluğu programları, geri dönüşüm piyasalarının verimli çalışmasında önemli bir deneyime sahiptir. Bu programlar, rekabet üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. Genel olarak, hizmet sözleşmeleri, yasal şartlara uygun olarak rekabetçi bir temelde verilmektedir.

  • Attığın kadar öde programı

Attığın kadar öde programları, tüketici bilinci ve seçici toplama sonuçları üzerinde olumlu etkisi olan çeşitli üye devletlerde zaten uygulanmaktadır. Bu programdaki yükseliş aşağıdaki maddeleri varsayabilir:

"Reddedilen bileşenler" üzerindeki baskı, "reddedilen bileşenleri" seçici şekilde toplanmış olan belirli atıklara yönelik kaplara yerleştirerek "yasadışı çöp depolamaya" yol açabilir. Ayrıca, tüketiciler aynı faaliyet (üretici sorumluluğu artı atık yönetimi, belediye vergileri) için iki kez cezalandırılmamalıdır.

  • Yeşil sertifikalar  

Yeşil sertifikalar sistemi; CO2 emisyonları, yenilenebilir enerji ve ambalaj geri kazanım için ticaret sertifikaları dâhil olmak üzere bazı çevresel pazarlara sekte vurmaktadır. Bir kaç engelin yanı sıra, yeşil sertifikalar sisteminin gelecekteki kullanımı, kontrol edilemeyen ve yüksek riskli sistemlerin yayılmasının potansiyel riskini ortadan kaldırabilir.

Dikkate alınması gereken minimum atık grupları şunlardır:

  • Evsel/ kentsel atık
  • Endüstriyel ve ticari atık
  • İnşaat ve yıkım atıkları

Mevcut Avrupa mevzuatına tabi olan ya da planlanan Avrupa mevzuatına dâhil olacak olan tarımsal ve tehlikeli atık grupları şunlardır: piller, klinik atıklar, elektronik aletler, yaşam araçları, yağlar, ozon tabakasına zarar veren maddeler, kirlenmiş topraklar ve diğerleridir.

backnext

Dahili Ağ