2.4 Why recycling is better for the environment and the economy?

  • Geri dönüştürülen ya da tekrar kullanılan her bir ton atık; ekstraksiyon (çıkarma), işleme ve yeni kaynakların ithalatını önler.
  • Geri dönüşüm, çöp yakma fırınlarının atıkları yakarak üretebileceğinden birkaç kat daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
  • Geri dönüşümün daha düşük yatırım ve işletme maliyeti vardır: çöp yakma işlemine harcanan 1 Euro’ya kıyasla geri dönüşüm hizmetlerine harcanan 1 Euro ile daha fazla atığa müdahale edilir.
  • Geri dönüşüm daha fazla iş imkânı sunar. Avrupa Komisyonu'nun atık stratejisine göre, "10 000 ton atığın geri dönüşümü için yaklaşık 250 işe ihtiyaç duyulmaktadır, ancak atıklar yakılırsa, 20- 40 arasında işe ihtiyaç duyulur ve çöplerin depolanması için de yaklaşık 10 işe ihtiyaç duyulur."
  • Geri dönüşümün çevresel faydaları iyi bilinmektedir, ancak daha az bilinen şey ise geri dönüşümün aynı zamanda bir ekonomik başarı öyküsü olmasıdır. Geri dönüşüm, atıkları değerli hammaddelere dönüştürerek daha rekabetçi üretim endüstrileri oluşturur ve çevre kirliliğini önemli ölçüde azaltır.
  • Seçilmiş yıllarda ülke tarafından oluşturulan kentsel atıklar (kg başına), aşağıdaki tabloda sunulmaktadır (Eurostat, 2013) ve bu sürecin toplumsal önemine vurgu yapmaktadır.
  1995 1999 2003 2007 2010 2013

Değişim (%)

1995-2013)

EU28 : : : 523 503 481 :
EU27 473 511 514 524 504 481 2%
Belçika 455 465 468 494 456 439 -4%
Bulgaristan 694 598 603 553 554 432 -38%
Çek Cumhuriyeti 302 327 280 294 318 307 2%
Danimarka 521 577 598 707 673 747 43%
Almanya 623 638 601 582 602 617 -1%
Estonya 371 412 414 449 305 293 -21%
İrlanda 512 577 730 772 624 586 14%
Yunanistan : 392 427 448 531 510 :
İspanya 510 613 646 578 510 449 -12%
Fransa 475 507 506 543 533 530 12%
Hırvatistan : : : 399 379 404 :
İtalya 454 498 524 557 547 491 8%
Kıbrıs 595 620 670 704 696 624 5%
Letonya 264 256 304 391 324 312 18%
Lithuania 426 351 389 419 404 433 2%
Lüksenburg 587 646 678 695 679 653 11%
Macaristan 460 483 464 457 403 378 -18%
Malta 395 476 580 654 601 570 44%
Hollanda 539 582 586 606 571 526 -2%
Avusturya 437 563 607 597 562 578 32%
Polanya 285 319 260 322 316 297 4%
Portekiz 352 433 449 471 516 440 25%
Romanya 342 314 353 391 324 272 -20%
Slovenya 596 550 418 525 490 414 -31%
Slovakya 295 261 281 294 319 304 3%
Filandiya 413 484 466 506 470 493 19%
İsveç 386 428 464 486 439 453 17%
İngiltere 498 569 591 567 509 482 -3%
İzlanda 426 454 484 558 306 345 -19%
Norveç 624 594 402 491 469 496 -21%
İsviçre 600 635 667 720 708 702 17%
Montenegro : : : : : 508 :
Makedonya Cumhuriyeti : : : : 351 384 :
Sırbistan : : : 280 363 336 :
Türkiye 441 459 443 433 407 406 -8%
Bosna Hersek : : : : 332 311 :

backnext

Dahili Ağ