2.1 Atık geri dönüşümü

Atık geri dönüşümüne yönelik kapsamlı bir yaklaşımın, potansiyel çevresel ve ekonomik faydaları bulunmaktadır. Ancak, bu sürece yönelik bir takım engeller bulunmaktadır ve daha fazla araştırma ve danışma gerekmektedir. Her bir parçanın, küresel malzeme döngüsündeki katkısının belirlenmesi ve fayda-maliyet analizi için her bir atık grupları ile ilgili detaylı bilgiler gerekli olacaktır. Buna ek olarak, toplama altyapısının ekonomisi, geri dönüşüme tabi malzemelerin en uygun maliyetli kaynaklarını seçmelidir.

Bu bağlamdaki önemli bir yaklaşım da üreticinin sorumluluğudur. Bu durum, kullanım ömrü dolmuş ürünlerden kaynaklanan atıkların başarılı bir şekilde toplanması ve geriye dönüştürülmesi programı ile gösterilmiştir. Diğer maddelerden kaynaklanan atıklar, üreticinin sorumluluğunda olamaz, bu nedenle bu alanda uygulanan uygulamaları sürdürmek önem taşımaktadır.

Bu faktörlere uygun olarak, toplanan bileşenlerin dikkatli bir şekilde sınırlandırılması, bir geri dönüşüm sisteminin etkililiğine katkıda bulunabilir. Ayrıca, farklı atık gruplarının toplanmasında çevresel ve ekonomik göstergeler düşünülmelidir. Böylece, hedeflerin gerçek ve mali sorumluluklarının (endüstriyel ürün ve malzeme grupları) kesin çizgilerle ayrılmış bir paylaşımı sağlanacaktır.

Geri dönüşüm süreci, süreç başlamadan önce amaca yönelik eylemler gerektirmektedir. Aşağıdaki maddeleri kapsayan geri dönüşüm öncesi atık toplamaya dâhil olan 3 adım vardır:

1.         Kapı önlerinden, ticari yerlerden gelen atıkların toplanması

2.         Toplumun çöp sahalarından gelen atıkların toplanması

3.         Nihai bertaraf alanlarından gelen atıkları toplamak/almak.

backnext

Dahili Ağ