2. Geri dönüşüm endüstrisi

Geri dönüşüm endüstrisi, kamu sektörü kurumlarının (örn; yerel yönetimler, devlet kurumları, kolejler ve üniversiteler) ve özel şirketlerin geniş ve çeşitli bir ağıdır. Geri dönüşüm örgütleri; çelik fabrikalarını, demir çelik dökümhanelerini, kâğıt üreticilerini, bilgisayar ve elektronik üreticilerini, cam kap üreticilerini, lastik üreticilerini, yol üreticilerini, plastik geri dönüşüm makinelerini ve dönüştürücülerini, özel ve kamuya ait güvenli toplama merkezlerini, malzeme geri kazanım tesislerini ve geri dönüştürülebilir malzeme toptancılarını kapsamaktadır.

Geri dönüşüm imalatı sektörünün ekonomik etkisi, geri dönüşüm malzemelerini toplama, işleme ve yeniden kullanma sektörünü çok fazla aşmaktadır.

Geri dönüşümlü malzemeler, yüksek değere sahiptir. Geri dönüşüm süreci, atık olacak malzemelerin değerli kaynaklar olarak kullanılmasına olanak tanımaktadır. Bir kutuya koyduğunuz ve malzeme teslim merkezine getirdiğiniz ve değerli eşyalar olarak pazara gelen geri dönüşümlü malzemeler, ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlayabilir. Dönüştürülebilir malzemelerin artan arzı, uyumluluklarını ve sürdürülebilirliklerini destekleyerek imalat sanayilerini harekete geçirmektedir.

Genel olarak, ulusal geri dönüşüm ve yeniden kullanım endüstrileri, otomotiv imalat ve madencilik gibi diğer kilit endüstriler için de elverişlidir. Geri dönüşüm, malzemeye değer kattığı ve işgücünü arttırdığı için geri dönüşüm sektörü, atık yönetim sektörünü çok geride bırakmıştır. Tekrar kullanım sanayi, daha geleneksel hayır kurumu mağazaları ve antikacılardan bilgisayar üreticileri ve palet yenileyicilere kadar değişiklik gösteren birçok istihdam yaratır.

backnext

Dahili Ağ