1.3 Çevre Koruma Araçları

Yasama meclisinde mevcut olan çevre kanunu araçları aşağıdaki gibidir:

1. Çevre hukukunun yasal araçları (Ordnungsrecht)

Kayıt ve bildirim yükümlülükleri, açıklama gereklilikleri, güvenlik gereklilikleri, izin ve onayla birlikte alınan yasal yasaklamalar (önleyici/ baskıcı yasaklar);

Genel süreç, güvenlik ve polis hukuku temelinde yönetim kararları;

2. Çevre hukuku planlama araçları

Profesyonel planlama (peyzaj, temiz hava planları, su yönetim planları, atık yönetim planları);

Genel alan planlaması (alan planları, arazi kullanım planları); ÇED

Çevre üzerindeki etkilerin proje ile ilgili tespiti (çevresel riskin değerlendirilmesi),

Bilgi edinme sürecinin kuralları;

3. Çevre hukukunun yasal vergi araçları

Çevre vergileri,

Teşvik vergileri,

Telafi edici vergiler (müdahalelerin telafisi); çevre hukukunda gayri resmi araçlar,

Öneriler, uyarılar, Yargıtay, resmi çevre danışmanlığı.

backnext

Dahili Ağ