1.2 Alman Hukuk Sistemi

Almanya, ulusal çevre mevzuatının bir örneği olarak kullanılabilir. Bu, çevre mevzuatının temsilini içermemektedir, bundan daha çok, basit bir mevzuatın ötesine giden ve yapılanmanın diğer ekonomik araçları arasında dikkat çeken modern tasarım olanakları ile karakterize edilecektir.

İlk olarak, temel kural, Anayasa Hukukunda ulusal bir amaç olarak çevrenin korunmasıdır (Madde 20a Çevre Bakım İlkesi). Buna göre, “devlet ayrıca yasama yoluyla anayasal düzen kapsamında ve yürütme ve yargı tarafından hukuk ve adaletle uyum içinde doğal kaynaklara ve gelecek nesillere karşı olan sorumluluğunu da korumaktadır”.

Çevre mevzuatı yasama yetkisi bu nedenle genel olarak federal hükümet ve devletlere aittir. Ülkelerin genellikle kanun yapma hakkını buradan aldığı Madde 30 (Devletlerin Yetki Karinesi) ve Madde 70 paragraf 1GG’deki ilkenin aksine, çoğu kanun artık devlet tarafında değil federal hükümet tarafından kabul edilmektedir. İlgili yasama organının yasama yetkisiyle ilgili olarak:

  • Dış ilişkiler, savunma ve döviz ve para sistemiyle ilgili olan özel federal yasama yetkisi (Md. 71, 73 GG).
  • Eşzamanlı mevzuat ( Md. 72, 74, 74a GG)
  • Atık yöneyimi
  • Kimyasal güvenlik
  • Hava kirliliği ve gürültü azaltma
  • Nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma (federal düzende uygulama) düzenlenir.
  • backnext

Dahili Ağ