1.4 Çevre Politikası ve Yönetmeliği

Çevre politikasının araçları bile giderek çeşitli hale gelmiştir. Başlangıçta, zorunlu standartlarla kanun yapma, onay prosedürleri, yapılacaklar ve yapılmayacaklar (komut ve kontrol) ön plandaydı, bu nedenle aşırı düzenleme, devleti ve aynı zamanda da etkilenenlerin isteklerini bastırmakla tehdit etmiştir. Daha büyük uyarlama alanına izin veren ve çevreyi kirleten kişilerin bireysel sorumluluğu üzerine odaklanan araçlar bu nedenle giderek büyüyen bir rol oynamaktadır. Bu emisyonlara zorunlu koruyucular gerektiren ama esnek bir adaptasyona izin veren iklimlerdeki karbon ticareti için geçerlidir. Sık sık taklit edilen Alman yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik tarife garantisi (Einspeisevergütung) aracı diğer bir örnektir. Ancak zorunlu hükümet düzenlemesinin süregelen önemi, bu türdeki yeni araçların ama yüksek esnekliğe sahip olanların uluslararası düzeyde yayıldığı gerçeğinde açıkça bellidir. Özellikle etkileyici bir örnek de Japon “top-runner” yaklaşımıdır: buzdolabı, bilgisayar ve klima gibi enerji yoğunluklu ürünler, belli bir sürede kendi faaliyeti doğrultusunda en enerji tasarruflu ürün tüketimine ulaşmalıdır, yoksa kamu uyarıları ve en sonunda da cezaları verilir. Bir dizi ürün için, standartlar dinamik olarak sıkılaştırılmıştır.

Almanya’da modern çevre politikası, esnek araç kullanımı ile takip edilen bir dizi aracın ya da stratejik, doğrulanabilir hedeflerin (iklim değişikliği gibi) karışımı ile kontrol edilir. “Katı” araçlar (kanun, yönetmelik gibi) özellikle araçları “yumuşatan” bir garantinin aslında etkiye ulaşabildiği kadar önemlerini korurlar.

Çıkarlara müdahalede bulunan iddialı bir çevre politikası, sosyal tabanının genişletilmesine bağlıdır. Çevre yönetimi bu nedenle genellikle devlet çalışanları ya da devlet-dışı aktörlerden oluşan geniş bir ağda işbirliği ilişkilerine dayanarak gerçekleşir. Çevre gruplarına ek olarak, artık BAUM (Alman Çevre Yönetimi Çalışma Grubu), Gelecek ya da Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya İş Konseyi gibi çevre odaklı iş örgütlerinin bir ağı vardır. Yerel bölgede, hedef oluşturma ya da tedbirlerin uygulanışına ek aktörler dâhil olmaktadır- örneğin, 2427 Alman belediyesi, Yerel Gündem 21 üzerine bir karar almışlardır.

backnext

Dahili Ağ