1.3. Amaçlanan ve istenmeyen etkiler

Amaçlanan etkiler: Bu etkilerin, genlerin ya da DNA dizisinin girişinin ya da inaktivasyonunun sonucu olarak meydana gelmeleri beklenir ve genetik modifikasyonun hedefi ile yakın ilişkilidir. GDM bileşiminde amaçlanan bu modifikasyonlar, ebeveyin ile kıyaslandığında farklıdır ve tek bir bileşik (yeni elde edilen protein) olarak ölçülebilir ya da hücresel metabolik akıda değişebilir.

İstenmeyen etkiler: Gerçekleştirilen gen manipülasyonunda beklenmeyen, GDM ve izogenik muadili arasındaki fenotipik farklılıklarda ortaya çıkan değişikliklerdir. Bu istenmeyen etkiler, aşağıdaki nedenlerden dolayı olabilir:

  • Metabolik yolların entegrasyonu;
  • Genetik düzenlenme;
  • Metabolik düzensizlikler ve pleiotrofik etki;
  • Yeni füzyon proteininin sentezi.

 backnext

Dahili Ağ