Makale Dizini

2.5. Zirai İlaçlar (Pestisitler)

Zirai ilaçlar, canlı organizmaları (böcekler, otlar, mantarlar, bakteriler vb.) öldürmek amacıyla çevreye kasıtlı olarak bırakılan toksik kimyasal maddelerdir. Zirai ilaçlar, fotosentez, mitoz, hücre bölünmesi, enzim fonksiyonu, büyüme gibi biyolojik süreçlerin engellenmesi, pigmentlerin, proteinlerin ya da deoksiribonükleik asidin (DNA) sentezine müdahale, hücre zarlarının yıkımı, ya da kontrolsüz büyümenin teşvik edilmesi dahil olmak üzere çeşitli mekanizmalar aracılığıyla organizmaları kontrol altında tutar ya da öldürür. Pestisit kullanımı insan uygarlığı kadar eskidir. Pestisitin ilk bilinçli kullanımı Sümerler tarafından MÖ 2500 yılında olmuştur. Böcekleri öldürmek için kükürt bileşenlerini kullanmışlardır. Pestisitler, esas olarak hava, toprak, su ve yaban hayatı yoluyla çevrede kirliliğe neden olur. Pestisitler sadece hedeflenen zararlıları öldürmekle kalmaz aynı zamanda havadaki, topraktaki ve sudaki diğer birçok canlıya da zarar vermektedir. Bu nedenle, bioçeşitliliği azaltmaktadır. Nispeten daha ucuz biyopestisitlerin geliştirilmesi gibi güvenli alternatif yöntemler teşvik edilmelidir. 

Dahili Ağ