O6 ECO-Center’ın başarıları ve beklentileri: sürdürülebilirliğe doğru

BYB, “ECO-Center’ın başarıları ve beklentileri: sürdürülebilirliğe doğru” isimli çıktı kitapçığının geliştirilmesinden de sorumludur.

Bu çıktı, proje başarılarının değerlendirilmesini, öngörülen çalışma planına kıyasla karşılaşılan iyi ve kötü noktaların gözden geçirilmesini ve çıkarılan derslerin özetini içermektedir. Tam olarak aşağıdaki hususlar söz konusudur: 

  • Ekoloji politikalarının, istihdam imkânlarının ve ilgili eğitim yöntemlerine ve müfredata sahip programların ve AB eğitim standartlarına uyumun değerlendirilmesi;
  • Proje alanında yetişkin eğitimini güçlendirmek için olan yasal çerçeve ve proje faaliyetleri açısından belge araştırma, analiz etme ve tekrarlanan raporlarının hazırlanması;
  • Farklı proje hedef paydaşlarının ve geniş halk katılım kapsamının ve düzeyinin belirlenmesi;
  • Projenin entelektüel çıktıları, sonuçları ve etkililiği arasında bağlantıların kurulması;
  • Proje başarılarının sürdürülebilirliğini sağlamak için değerlendirilen sonuçlara ve varılan sonuçlara göre ileride yapılacak olan faaliyetler için önerilerin geliştirilmesi.

ECO-Center’ın başarıları ve beklentileri: sürdürülebilirliğe doğru

Dahili Ağ