O4 Geribildirim sonuçlarını ölçmek ve paylaşmak için ECO-Center kavramı

KYB, “Geribildirim sonuçlarını ölçmek ve paylaşmak için ECO-Center kavramı” çıktısının geliştirilmesinden sorumludur. 

Bu çıktı, proje sonuçlarının ve katılımcılar arasında paylaşımlarının değerlendirilmesinin ve doğrulanmasının düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi kavramını açıklar. 

Geribildirim sonuçlarını ölçmek ve paylaşmak için ECO-Center kavramı

Dahili Ağ