3. Atık önleme ve geri dönüşüm üzerine tematik strateji ile ilgili etki değerlendirmesi

Risk ve atık önleme ve geri dönüşüm politikasının ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri, kendi ölçümleri için olan aşağıdaki güvenilir göstergeleri içeren stratejik yaklaşımları içermektedir:

Atık miktarı (ağırlığı), atık üretimi ve yönetiminin çevresel etkileri için uygun bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Geliştirilen politika, çöp depolamaya veya yakma işlemine tabi tutulan üretilmiş atık miktarlarının azaltılmasına dayanmaktadır.

Alternatif olarak, atık miktarı(ağırlığı), atık üretimi ve yönetiminin çevresel etkileri için uygun bir gösterge olarak kabul edilmemektedir. Geliştirilen politika, kaynakların ve ürünlerin yaşam döngüsüne dayalı çevresel etkileri azaltmayı amaçlamaktadır.

Atık üretiminin ve yönetiminin çevresel etkileri, kaynakların ve ürünlerin tüm yaşam döngüsü dikkate alınarak rasyonalize edilmektedir.

Geri dönüşüm/yeniden kullanım süreciyle bağlantılı iş riski, dengeli bir çevre politikasına bağlıdır. Bazı faydalar sağlarken, atıkların potansiyel olumsuz etkilerini de azaltmayı amaçlamaktadır. Ekonomik, çevresel ve sosyal bakış açılarından, en uygun atık yönetimi stratejisi; atık önleme, malzeme geri dönüşümü, enerji geri kazanımı ve bertaraf seçeneklerinin dengeli bir birleşimini içermelidir.

Bu nedenle, Avrupa stratejisi, kaynakların ve ürünlerin yaşam döngüsünün çevresel etkilerinin değerlendirilmesine dayalı bir politikayı desteklemektedir.

Bu strateji aşağıdakileri ele almaktadır:

  • Her birisini uygulamanın etkilerini güçlendirebilecek yasal, gönüllü ve ekonomik araçları karıştıran küresel bir yaklaşım;
  • Maliyet fayda analizi; Bu yöntem, metodolojik sınırlamalarının tamamen farkındadır; çevresel ve mali yönden dengeli bir geri dönüşüm politikasının geliştirilmesi için farklı araştırma yaklaşımları geliştirilmektedir.

Yatırılan kaynaklar, geri kazanılan malzemelerden daha yüksek olabileceği için, bu ifade, geri dönüşümün her zaman ekonomik olarak en uygulanabilir seçenek olmadığı gerçeği ile bağlantılıdır. Buna ek olarak, sürekli olarak geliştirilen ve şirketler tarafından uygulanan yaşam döngüsü yaklaşımı, atık ürünlerin azaltılması için bir araç olabilir. Ancak, bu araç, tüm şirketler ve ürünler için masraflı ve zaman alıcı olabilir, bu yüzden zorunlu olmamalıdır.

Bu nedenle, tamamlama ilkesi açısından, somut bir önlemin toplum düzeyinde mi yoksa ulusal/yerel düzeyde mi daha yeterli olduğunun belirlenmesi için gereklidir.

Dahası, ulusal ya da yerel bir önleme karar verildiği zaman, malların Avrupa Birliği içindeki serbest dolaşımı üzerine etkisi dikkatli bir şekilde analiz edilmelidir.

Ayrıca, ikincil hammadde pazarının gelişimi, herhangi bir atık geri dönüşüm stratejisinin başarısını ya da başarısızlığını belirleyebilen önemli bir konudur. Bu nedenle, geri dönüşümlü malzeme pazarını teşvik etmek için talep yönlü önlemlerin değerlendirilmesi, strateji kapsamında analiz edilmelidir. Ayrıca, bu yaklaşımın, geri dönüşümlü malzemelerden yapılmış ürünlere dair vatandaşların algısını geliştirmek için bir iletişim politikası ile tamamlanması gerekmektedir.

Her gün attığımız çöpler, çevrede tekrar kullanılabilir ve "çöpün yeniden kullanımı" ilkesi, ürünlere, çevredeki değerli kaynakları tüketmeden ve doğal kaynakları koruyarak, çöp ve katı atıklar için tahsis edilen çöp depolama alanlarından tasarruf ederek ulaşmanız gerektiğini hatırlatır. Ayrıca, bu size para da kazandırır.

Herkes, yeniden kullanılabilir ve tekrar doldurulabilir ürünleri kullanmayı denemelidir; kırık ya da yıpranmış eşyaları tamir etmeli; ayakkabıları, mobilyaları onarmalı ve giysileri yamamalıdır. Herhangi bir şeyi yeniden kullanmıyorsanız, bunu kullanabilecek birisi olacağını düşünün. Giysileri, dergileri, mobilyaları ve diğer eşyaları birilerine vermeyi deneyin. Bu muhtemel alıcıları etrafınızda bulabilirsiniz. Eğer bir malzemeyi tekrar kullanamayacağınızı bile düşünüyorsanız, onu atmayın ve uygulamaya koymaya çalışmayın.

backnext

Dahili Ağ