4. Biyoremediasyon

Günümüzde çevre kirliliği, dünyadaki kontrolsüz nüfus artışı ve hızlı sanayileşme ve kentleşme nedeniyle evrensel bir sorundur. Kirlenmiş çevrenin, ekolojik denge için uygun remediasyon teknikleri ile temizlenmesi gerekmektedir. Şuanda kullanılan çevresel temizlik uygulamaları esas olarak geleneksel remediasyon tekniklerini içermektedir. Biyobilimdeki ve biyoteknolojideki yeni gelişmeler, son derece etkili yeni ve sürdürülebilir remediasyon tekniklerinin geliştirilmesini sağlamaktadır. Yakın gelecekte, sürdürülebilir biyoremediasyon tekniklerinin, geleneksel çevresel temizlik tekniklerinin çoğunun yerini başarılı bir şekilde alması beklenmektedir.

backnext

 

Dahili Ağ