2.4. Tarımsal Atık

Tarımsal atıklar genellikle gübre (kümes ve mezbahalar) ve çiftliklerden gelen diğer atıkları (hasat atıkları, tarımdan dönen su atıklarının alanları, suya, havaya ve toprağa karışan böcek ilaçları ve tarlalardan çıkan tuz ve alüvyonlar) gibi çeşitli tarımsal işlemlerle üretilir. Conserve Energy Future (Gelecek Enerji Korumaya) sitesine göre tarımsal kirlilik, kimyasallar ve toksinler büyük su kütlelerinin diplerine çöktükten sonra yeraltı sularına doğru ilerleyerek karıştığı için su ve göl kirliliğinin birincil kaynağıdır. Bu maddelerin birikmesi en sonunda mavi bebek sendromu ve nörolojik rahatsızlıklar gibi sağlık sorunlarına yol açar. Gübreler, hayvansal gübre, amonyak ve atıklar yerel çevreye doğru yayıldığı ve ekosistem süreçlerini bozduğu için tarımsal atıklar ayrıca,  su hayvanlarını ve bitkilerini olumsuz etkileyebilir.

backnext

Dahili Ağ