1. Remediasyon teknolojilerine giriş

Çevremiz, tüm biyolojik sistemlere zararlı olan kimyasal bileşikler tarafından kirletilmektedir. Kontrolsüz endüstriyel gelişme, nüfus artışı, kentleşme, artan gıda talebi, tarım arazilerinin tuzlanması ve tehlikeli kimyasalların çevreye yayılması, günümüzdeki çevre kirliliği problemlerinin başlıca sebeplerindendir. Çevre dostu uygulamalara ve kirlenmiş sahaların restorasyonuna uluslararası düzeyde bir ihtiyaç vardır. 

Go Backnext

Dahili Ağ