O2 ECO-Center web sayfası

TEB, “ECO-Center web sayfası” çıktısının geliştirilmesinden sorumludur. Bu çıktı, projenin uygulanışı için e-tabanlı bir platformun tasarımını, oluşturulmasını ve işleyişini kapsar. Web sayfası, aşağıdaki temel işlevlerle birlikte çift amaçlı bir araç olarak çalışacaktır:

  • Genel bilgi kaynağı;
  • Temiz çevre üzerine yetişkin eğitimi sağlayan kişilerin becerilerinin geliştirilmesi ve yenilenmesi için eğitim sunan esnek e-araç;
  • Proje konu alanında ilgili bilgiyi sağlayan bilgi veri tabanı;
  • Proje boyunca ve projenin tamamlanmasının ardından proje konsorsiyumu içindeki ve dışındaki deneyim değişim programı;
  • Yaygınlaştırma aracı.

inquiery_form_web

assignment_web

Dahili Ağ