2. BASAMAK

Profesyonel alanınız ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi düzeyiniz nedir?

 

Biyoloji (BIO)  AYÇ 6  AYÇ 7
Kimya (CHEM)  AYÇ 6  AYÇ 7
Ekoloji (ECO)  AYÇ 6  AYÇ 7
Çevre Mühendisliği (ENV-ENG)  AYÇ 6  AYÇ 7
İnşaat Mühendisliği (CIV-ENG)  AYÇ 6  AYÇ 7

Dahili Ağ