4.5 Cam ürünleri geri dönüştürmek, kaynak tasarrufu sağlar

Cam, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir olduğu için, bir malzeme olarak çevre dostu olarak kabul edilir. Cam geri dönüştürüldüğü zaman, hammadde ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Cam üretiminde kullanılan her bir ton cam kırıntısı, yaklaşık 1,2 ton işlenmemiş hammadde (kum, kireçtaşı ve soda külü) tasarrufu sağlamaktadır. Fırında işlenmemiş hammaddelerin her % 10 miktarının yerine konması, eritme için gerekli olan enerjiden yaklaşık % 2 tasarruf sağlamaktadır.

Kaynak: Fédération Européenne de Verre d'Emballage

ABD EPA’nın tahminine göre, bir cam kabın geri dönüşümünden 100 Wattlık bir ampulü 4 saat boyunca yakmak için gerekli olan enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Geri dönüşüm aynı zamanda çöp depolama alanına gelen malzemeleri yönlendirmekte ve azaltmakta ve aksi takdirde madencilikten ortaya çıkması muhtemel atık miktarını önemli ölçüde azaltmaktadır.

backnext

Dahili Ağ