2. Tehlikeli çevresel kirleticiler

Tehlikeli bir kirletici, çevreye giren ve istenmeyen etkileri olan ya da bir kaynağın kullanımını olumsuz etkileyen bir madde ya da enerjidir. Çevresel kirleticiler, bitki ya da hayvan türlerinin büyümesini değiştirerek ya da insanların imkânlarına, rahatına, sağlığına ya da mülki değerlerine müdahale ederek kısa veya uzun vadeli hasara neden olabilir. Bazı tehlikeli kirleticiler, biyolojik olarak parçalanabilmektedir ve bu nedenle de çevrede uzun süre kalıcı olmamaktadır. Sürdürülebilir çevre sağlığı üzerindeki potansiyel risklerini ortadan kaldırmak için çevrede uzun süre kalıcılığı olan kirleticilerin, temizlenmesi ya da iyileştirilmesi gerekmektedir. Toprağı, suyu ve havayı kirleten kirleticilerin başlıca kaynakları şu şekildedir

backnext

Dahili Ağ