O3 Yetişkinler için öğrenme fırsatlarının erişebilirliğini arttırmak için ECO-Merkez şeması

Önerilen şema anahtar ögelerle birlikte aşağıdaki gibi 3 boyutlu yapıyı kapsar:

1. Aşağıdaki hususları kapsayan eğitim paneli:

 • Özel içerik, yapılandırılmış öge bilgisi, beceri ve yeterliklerle birlikte öğrenme çıktılarına dayanan temiz çevre üzerine eğitim derslerinin oluşturulması; projenin hedef gruplarının çeşitli eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere,  EUROPASS, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ve Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi (ECVET) gibi değerlendirme ve ölçme gereçleriyle hayata geçirilerek tasarlanan eğitim yollarının düzenlenmesi.

2. Aşağıdaki hususları kapsayan kariyer yolları paneli:

 • Temiz çevredeki yeterlik katalogları: proje alanında yetişkin eğitimi verenler için bir dizi yeterlik tanımları.
 • Bilgi & beceri pasaportu:kişisel profesyonel stajyer portföyü oluşturmak için bir dizi örnek belgeler.
 • Başarılı çevre projeleri kaynakları: başarıyla verilen ya da  mevcut uygulanmış olan çevresel konulara odaklanmış araştırma/eğitim/iş projeleri örnekleri.

3. Temiz çevre veri tabanı: geliştirilen eğitim derslerinde ele alınan ana konulara uyacak şekilde kategorilere ayrılmış internet kaynaklı meta data ve yetişkinlerin e-öğrenmesi ve eğitimiyle ilgili  güncel talimatlar, rehberlik ve yasal çerçeve bilgileri 

Eğitim ve Kariyer yollarıpanelleri Eco-Merkez yeterlik tabanlı eğitim modelinde mantık çerçevesinde birleştirildi. Bu modelin gerçekleştirilmesi aşağıdaki 5 aşamayı kapsar:

 • İhtiyaç analizi;
 • Model tasarımı;
 • Model gelişimi;
 • Model uygulanması;
 • Model değerlendirmesi.

Model hiyerarşik ilkeye göre yapılandırılmıştır- diğer bir deyişle özel e-öğrenme yoluyla belirli yeterliğe ulaşmak için çeşitli gelişim basamakları içeren bir piramit yapı.

 • Piramidin tabanında kişisel konular, savunma, iletişim becerileri, programlama becerileri, (öz)yönetim becerileri, organizasyonel beceriler, önceliklendirme becerisi, profesyonel yönetim, medya kullanımı, ortak çalışmanın da arasında bulunduğu sosyal beceriler (SB) yer alır.
 • Bir sonraki basamak hedef grupların ECO-Merkez sınıflarına uygun hedefe yönelik becerileri (HYB) kapsar
 • Bir sonraki basamakta AYÇ’nin 5, 6 ve 7’nci seviyesindeki seçilmiş 12 meslek için geliştirilmiş Profesyonel Alanlara Özgü Yeterlikler/Çevreci Yetenekler (ÇY) listelendi.
 • En üst basamakta, tanımlanmış bir profesyonel alan/AYÇ seviyesindeki profesyonellerin özel yeterlikler ve çevreci yetenekler kazanacağı şekilde tasarlanan Eğitim Yolları (EY) yer alır.

ECO-Merkez eğitim modeli önerileri; işgücü gelişimini sağalamak için akademisyenler, işletmeler ve iş arayanlar için kaynak olarak kullanılabilir. Bu modelin amacını gerçekleştirmek için 2 perspektif düzenlenmiştir-akademik ve iş yeri.

 • Akademik model, resmi akademik eğitimin gereklilikleriyle müfredat değerlendirme, planlama ve gelişme bakımından uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. 
 • İş yeri modeli;  endüstri ihtiyaçlarına, işgücü programı planlamasına, işletmelerdeki insan kaynakları hizmetlerine, kariyer keşfi ve rehberliğine cevap vermek için tasarlandı. 

Dahili Ağ