O1 ECO-Center ihtiyaç analizi

YB, “ECO-CENTER İHTİYAÇ ANALİZİ” çıktısının geliştirilmesinden sorumludur. 

Bu çıktı, her bir ortak ülkede güncel bilgi edinmek ve aşağıdaki noktalarla ilgili gelişmiş teknolojinin detaylı analiz sağlamak için yapılan ikincil araştırma performansını öngörmektedir:

  • Eksiklikler/riskler üzerinde durularak temiz çevre sektöründeki mevcut durum;
  • Öğretmen (yetişkin), eğitmen ve eğitim sağlayan diğer kişilerin; çalışanların, iş arayanların; işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan çalışanların; işsizlik, yeniden yapılanma ve kariyer geçişlerinden etkilenen bireylerin eğitimi için ulusal politikaların uygulanmasında bu sektörün potansiyeli.
  • Program/derslerin planlanması ve geliştirilmesinde yetişkin eğitimi ilkeleri;
  • Ekoloji eğitimi: yapısı, işleyişi ve kariyer gelişimine katkısı;
  • Yetişkinlerin ekolojiyle ilgili becerilerinin geliştirilmesi ve yenilenmesi ihtiyacı;
  • AYÇ ve ECVET geçerlilik araçları arasında köprü kurulması ve yetişkin eğitimi yoluyla edinilmiş olan becerilerin ve yeterliklerin tanınması

Yapılan analizler, ortakların ulusal ekoloji politikaları, istihdam beklentileri ve programları, ilgili eğitim yöntemleri ve müfredatı ve ulusal gerekliliklerin AB eğitim standartları ile uyumu üzerine genel bir bakış sağlayacaktır. 

ECO-Center ihtiyaç analizi

national report_TR

ECO_Center_quest_national_report

need_analysis_ppt

Dahili Ağ