O3 ECO-Center πρόγραμμα για μάθησης

ο προτεινόμενο μοντέλο περιλαμβάνει τρισδιάστατη δομή με βασικά στοιχεία ως εξής:

1. Πίνακα κατάρτισης ο οποίος περιλαμβάνει:

 • Δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης που βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα σε καθαρό περιβάλλον, με συγκεκριμένο περιεχόμενο και δομικά στοιχεία: γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, σύνολο διαδρομών εκπαίδευσης που έχουν σχεδιαστεί για να αντιστοιχούν στις ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες των ομάδων στόχου του έργου, με Ευρωπαϊκά εργαλεία για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των προσόντων: EUROPASSEQF και Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

2.  Πίνακα εξέλιξης της σταδιοδρομίας, ο οποίος περιλαμβάνει:

 • Κατάλογος αρμοδιοτήτων σε καθαρό περιβάλλον: σύνολο από περιγραφές των αρμοδιοτήτων για τους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων στον τομέα του έργου.
 • Πσιτοποιητικό των γνώσεων και δεξιοτήτων: σύνολο παραδειγματικών εγγράφων για το σχηματισμό ατομικού επαγγελματικού μαθητή χαρτοφυλακίου του εκπαιδευόμενου.
 • Πληροφορίες για επιτυχή έργα στον τομέα του περιβάλλοντος: παραδείγματα εγκριμένων ή υλοποιημένων επιρημονικο-ερευνητικών (εκπαιδευτικών) επιχειρηματικών σχεδίων με έμφαση στα προβλήματα του  περιβάλλοντος.

3. Βάση δεδομένων για το καθαρό περιβάλλον: μια μετα - βάση των διαδικτυακών πηγών στον τομέα του έργου, δομημένη σε κατηγορίες που σχετίζονται με τα κύρια θέματα των αναπτυγμένων προγραμμάτων κατάρτισης, ενημερωμένες οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές και κατατοπιστικό νομικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων.

Ο πίνακας κατάρτισης και οι πίνακας ανάπτυξης της καριέρας είναι λογικά ενωμένοι σε ένα μοντέλο  ECO-Center βασισμένο στις αρμοδιότητες. Η υλοποίηση του μοντέλου περιλαμβάνει 5 στάδια ως εξής:

 • Ανάλυση των αναγκών,
 • Σχεδιασμός του μοντέλου,
 • Ανάπτυξη του μοντέλου,
 • Εκτέλεση του μοντέλου,
 • Αξιολόγηση του μοντέλου.

Το μοντέλο είναι δομημένο σε ιεραρχική αρχή - πυραμίδα που αποτελείται από πολλά προοδευτικά στρώματα μέχρι την απόκτηση ορισμένης ικανότητας μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης.

 • Στη βάση της πυραμίδας βρίσκονται οι ήπιες δεξιότητες (SoftSkills - SS), μεταξύ των οποίων είναι οι ατομικές ιδιότητες, η συνηγορία, οι δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι δεξιότητες (αυτο)διαχείρισης, οι οργανωτικές δεξιότητες, η ικανότητα να θέσουμε στόχους προτεραιότητας, η επαγγελματική καθοδήγηση, η χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης,  η εργασία σε συνεργασία.
 • Το επόμενο στρώμα καλύπτει τις Ειδικές Ικανότητες Στόχων (TSS), σύμφωνα με τις ομάδες-στόχους του ECO-center
 • Ακολουθούν οι Επαγγελματικής αρμοδιοτητες / Πράσινες δεξιότητες στον τομέα του έργου – που αναπτύχθηκαν για τα 12 επιλεγμένα επαγγέλματα και τα επίπεδα 5, 6 και 7 του ΕΠΕΠ.
 • Στο ανώτερο στρώμα τοποθετούνται τα Μονοπάτια Κατάρτισης (ΜΚ), διατεταγμένα έτσι ώστε ο ειδικόςνα είναι σε θέση να αποκτήσει ειδικές ικανότητες / πράσινες δεξιότητες σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα / επίπεδο EQF.

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό μοντέλο ECO-Center μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή για ακαδημαϊκούς, επιχειρήσεις και άτομα που αναζητούν εργασία για την προώθηση της ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού. Για την επίτευξη της αποστολής του, το μοντέλο είναι οργανωμένη σε δύο κατευθύνσεις - ακαδημαϊκό μοντέλο και ένα μοντέλο εργασίας.

 • Το ακαδημαϊκό μοντέλο είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις ανάγκες της επίσημης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης σχετικά με την αξιολόγηση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του προγράμματος σπουδών. 
 • Μοντέλο χώρο εργασίας έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες των προγραμμάτων του κλάδου για το σχεδιασμό του εργατικού δυναμικού, επιχειρηματικές υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, της έρευνας και επαγγελματικού προσανατολισμού. 

Intranet