Makale Dizini

4.1.7. Araştırma ve Teknik Yönler

Petrol hidrokarbonlar, alkoller ve çözücüler dâhil olmak üzere bir dizi biyolojik olarak parçalanabilen kirleticiler olmasına rağmen, poliklorlu bifeniller (PCBs), pestisitler, kömür katranları, klorlu çözücüler ve polinükleer aromatik hidrokarbonlar gibi yaygın olarak kullanılan birçok endüstriyel kimyasallar o kadar kolay parçalanmamaktadır. Bu nedenle, daha yoğun bir araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır, ancak bu tür bir temel araştırmanın finansmanı azalmaktadır. Geleneksel arındırma teknolojilerinin aksine, biyoremediasyon tekniğinin kirlenmiş olan her bir alana özel tasarlanması gerekmektedir. Her bir atık alanının kendine has özellikleri vardır ve bu nedenle de bireysel ilgi gerektirmektedir. Belirli bir stratejinin başarısını ya da başarısızlığını değerlendirmek için henüz resmi bir kriter belirlenmemiştir. 

Dahili Ağ