3. Επιλογοσ

Η ρύπανση του περιβάλλοντος και η παγκόσμια αναθέρμανση είναι γεγονός. Η δραστηριότητα του ανθρώπου έχει μεγάλο ρόλο για αυτά τα προβλήματα. Αυτά αφορούν τον πληθυσμό σε όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι οφείλουν να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν το περιβάλλον υπεύθυνα. Η εξυγίανση των απορριμμάτων είναι πολύ πιο δύσκολη από την παραγωγή τους. Ιδού γιατί καλύτερα να αποφεύγεται η συσσώρευση αποβλήτων παρά αυτά να επεξεργάζονται και καθαρίζονται ύστερα από την εκπομπή τους.

backnext

Intranet