2. Προοπτικεσ

Η φυτοεξυγίανση στηρίζεται σε βασικές φυσιολογικές διαδικασίες που εξελίσσονται στα ανώτερα φυτά και τους συνδεδεμένους με αυτά μικροοργανισμούς, όπως διαπνοή, φωτοσύνθεση, μεταβολισμός και ανόργανη θρέψη. Τα φυτά παίζουν τον ρόλο συστημάτων άντλησης και διήθησης με ηλιακή ενέργεια, απορροφώντας ρύπους με τις ρίζες τους και μεταφέροντας/μετατοπίζοντάς τους σε διάφορους φυτικούς ιστούς, όπου υποβάλλονται σε μεταβολισμό, δέσμευση ή μεταμόρφωση σε πτητικές μορφές. Η φυτοεξυγίανση υπολογίζει στις ρίζες των φυτών, οι οποίες ευνοούν την μικροβιακή δραστηριότητα, εκκρίνοντας μεταβολιτικά προϊόντα και βελτιώνοντας τον αερισμό, κάτι που σε τελική ανάλυση ευνοεί την βιοαποδόμηση των υδρογονανθράκων του πετρελαίου μέσω των μικροβιακών μεταβολιτικών δρόμων για αποδόμηση και συμμεταβολισμό. Η αποτελεσματικότητα της φυτοεξυγίανσης διαφέρει ανάλογα με την συγκέντρωση των υδρογονανθράκων του πετρελαίου, το βάθος της ρύπανσης, τις κλιματικές συνθήκες και την εδαφική υγρασία στο χώρο, γιατί όλα αυτά επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών. Οι ρίζες των φυτών εισχωρούν βαθιά στο έδαφος, τα ιζήματα και τα ύδατα και είναι σε θέση να απορροφούν οργανικές ενώσεις και ανόργανες ουσίες, να σταθεροποιούν και να συνενώνουν ουσίες στην επιφάνειά τους και κατά την αλληλεπίδρασή τους με τους μικροοργανισμούς στην ριζόσφαιρα. Οι ουσίες, που έχουν απορροφηθεί, μπορούν να μεταφερθούν, να συσσωρευθούν, να μετατραπούν ή να αποθηκευτούν σε διάφορα κύτταρα και ιστούς του φυτού. Και, τέλος, τα εναέρια μέρη του φυτού μπορούν να ανταλλάζουν αέρια με την ατμόσφαιρα, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την αποδοχή και την εκπομπή μορίων.

backnext

Intranet