1. Βιοεξυγιανση επικινδυνων ρυπαντων

Κατά τους τελευταίους δυο αιώνες μια σειρά τεχνολογικών επιτεύξεων πρόσφερε σπουδαία οφέλη για την υγεία του ανθρώπου, την παραγωγή τροφίμων, την στέγαση, στις διάφορες ανέσεις, τις μεταφορές και τον τουρισμό. Αυτές οι δράσεις του ανθρώπου απαιτούν την ανάπτυξη νέων χημικών ουσιών και υλικών, καθώς και τεράστιες ποσότητες ενέργειας, εκμεταλλεύονται τους φυσικούς πόρους και παράγουν μεγάλη ποσότητα αποβλήτων, τα οποία μολύνουν του περιβάλλον. Η μόλυνση του αέρα, των υδάτων και των εδαφών έχει ποικίλες πηγές προέλευσης και εξακολουθεί να είναι ένα από τα βασικά προβλήματα ανά τον κόσμο. Το περιβάλλον έχει υποστεί πολλές βλαβερές επιδράσεις ως αποτέλεσμα της εκπομπής τεράστιων ποσοτήτων οργανικών και ανόργανων ενώσεων κατά την καύση των ορυκτών καυσίμων, από τις εξορήξεις, από τα βιομηχανικά κα τα οικιακά απόβλητα (ιζήματα αποχέτευσης/απόβλητα νερά) και την μη υγιεινή συμπεριφορά του γρήγορα αυξανόμενου πληθυσμού. Οι ρυπαντές που εκπέμπονται από τη δράση του ανθρώπου, συνδέονται με οικολογικές καταστροφές όπως οι όξινες βροχές και η παγκόσμια αναθέρμανση. Τα μολυσμένα οικοσυστήματα επηρεάζουν τα φυτά, τους μικροοργανισμούς, τους υδάτινους οργανισμούς, καθώς και τις λειτουργίες ζωτικής σημασίας όπως ακινητοποίηση, ανοργανοποίηση και νιτροποίηση – κάτι που σε τελευταία ανάλυση επηρεάζει την υγεία του ανθρώπου και την υγεία του οικοσυστήματος. Να γιατί η κατάσταση τώρα απαιτεί επείγουσες ενέργειες για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του κύκλου των θρεπτικών ουσιών, ο οποίος είναι η κινητήρια δύναμη της ζωής στον πλανήτη μας. Ο κύκλος των θρεπτικών ουσιών ρυθμίζεται από την μεταβολιτική δραστηριότητα των μικροβιακών κοινοτήτων, οι οποίες έχουν την ικανότητα να αποτρέπουν την διείσδυση ρυπαντών στην βιόσφαιρα.

Οι προσπάθειες εξυγίανσης μολυσμένου περιβάλλοντος σε ορισμένη περιοχή μπορούν να γίνονται με συμβατικά ή βιολογικά μέτρα. Η επιλογή και η εφαρμογή ορισμένων διαδικασιών εξυγίανσης εξαρτάται από το είδος και την κλίμακα της μόλυνσης. Οι επιστήμονες ήδη πλησιάζουν σε μια ομοφωνία για την μείωση της εκπομπής ρυπαντών και για τον περιορισμό των επιπτώσεών τους μέσω βιοεξυγίανσης. Οι μέθοδοι βιοεξυγίανσης θεωρούνται αποτελεσματικές, οικολογικές και οικονομικές εναλλακτικές λύσεις των τεχνολογιών που βασίζονται στην φυσικοχημική επεξεργασία για την εξυγίανση των μολυσμένων οικοσυστημάτων. Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα της βιοεξυγίανσης σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους εξυγίανσης είναι τα εξής:

•           εξουδετέρωση και όχι μετακίνηση των ρυπαντών σε άλλο περιβάλλον

•           ελαχιστοποίηση της έκθεσης του προσωπικού στην δράση των ρυπαντών

•           χαμηλές ανάγκες σε ενέργεια

•           δυνατότητα συντόμευσης της διαδικασίας εξυγίανσης

•           χαμηλότερες δαπάνες

•           μικρότερη ή καμία ζημιά για τα οικοσυστήματα.

backnext

Intranet