YETİŞKİN EĞİTİMİ – GEÇMİŞTEN GELECEĞE DOĞRU

 

Yetişkin öğrenimi fırsatları, bireylerin kişisel beklentilerinin yanı sıra ekonomik ve sosyal gelişmeyi de sağlamak için gereklidir. Eğitim ve Öğretimde İşbirliği için AB Strateji Çerçevesi, yetişkin eğitimi ve öğretiminin, rekabet, istihdam ve sosyal içermeye olan önemli katkısını vurgulamaktadır. Bu bağlamda, bir Stratejik ortaklık projesi olan “Temiz bir çevre üzerine yetişkin eğitimi için çok amaçlı merkez- ECO-Center” (Erasmus+ programı), şu anda korkutucu boyutlara sahip olan, Avrupa’daki yetişkin işsizliğiyle mücadele etmek için bir yaklaşım önermektedir. Ekoloji sektöründeki son gelişmeler, istihdam olanakları ve aynı zamanda da artan bir eğitim ihtiyacı yaratmıştır. Ekonomik faaliyetlerdeki büyük genişleme, çevresel düşüşün temel nedenidir ve küresel ekolojik durum üzerine de olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Bu açıdan, ECO-Center projesi ile amaçlanan hedefler şu şekildedir:

  • Örgütün ve yetişkin öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan programların/derslerin planlamasına ve geliştirilmesine, yetişkin eğitiminin ilkelerini dâhil etmek;
  • Yetişkin eğitimi felsefesi ve ilkelerini uygulamayla birleştirerek öğrencilerin ihtiyaçlarına hitap eden yetişkin öğrenme deneyimleri tasarlamak ve sağlamak;
  • Eğitimi desteklemek, programın etkililiğini izlemek ve değerlendirmek ve verileri program geliştirme, örgütün hareketlilik süreci için gereken teknik yardım, kapasite geliştirme ve hesap verebilirlik için kullanmak;
  • Yetişkin eğitimi yoluyla ulusal düzeyde kabul edilmiş olan becerilerin ve yeterliliklerin tanınmasını kolaylaştırmak için AYÇ (Avrupa Yeterlilik Çerçevesi) ve ECVET (Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kredi Transfer Sistemi) geçerlilik araçlarını uygulamak;
  • Kamu anlayışını, bilgi alışverişini, profesyonellik sergilemeyi ve yetişkin eğitiminin felsefesini, amaçlarını ve hedeflerini teşviki kolaylaştırmak

Bu önlemler aynı zamanda; uzaktan eğitim, bilgisayar ve bilgi yönetimi ve bibliyografik bilgi ile ilişkili bilişsel süreçlerinde ve öğrenmelerinde hedef yararlanıcılara yardımcı olmak için deneysel ve pilot faaliyetleri de kapsamaktadır. Bu faaliyetler, teknoloji, araştırma, yeni müfredat ve takım çalışması alanlarında beceri geliştirmek ve güçlendirmek için son kullanıcıları teşvik etmektedir. Tam yetkili bölgesel ya da Avrupa’ya ait çabaları başlatmak amacıyla yeterli bilgiyi edinmek için pilot eğitim seansları yapılacaktır.

Dahili Ağ