1. Εισαγωγή

2. Η βιομηχανία ανακύκλωσης

2.1 Η ανακύκλωση αποβλήτων

2.2 Μέσα για την προώθηση της ανακύκλωσης των αποβλήτων

2.3 Γιατί η αποτέφρωση των αποβλήτων δεν είναι μια καλή επένδυση?

2.4 Γιατί η ανακύκλωση είναι πιο αποδοτική για την οικονομία?

3. Αξιολόγηση των επιπτώσεων της στρατηγικής για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων

4. Τα πιο συνηθισμένα υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν:

4.1 Η Ανακύκλωση εξοικονομεί ενέργεια

4.2 Η ανακύκλωση εξοικονομεί φυσικούς πόρους

4.3 Η ανακύκλωση αλουμινίου εξοικονομεί πόρους

4.4 Η ανακύκλωση χαρτιού εξοικονομεί πόρους

4.5 Η ανακύκλωση γυαλιού εξοικονομεί πόρους

4.6 Η ανακύκλωση χάλυβα εξοικονομεί πόρους

4.7 Η ανακύκλωση πλαστικών εξοικονομεί πόρους

4.8 Η ανακύκλωση μειώνει τους κινδύνους ρύπανσης

5. Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων

5.1 Ποια είναι η σημερινή κατάσταση?

5.2 Το περιβάλλον για την παραγωή αποβλήτων και η ενεργός θέση των επιχειρήσεων

5.3 Αξιολόγηση του επιχειρηματικού κινδύνου από την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση

6. Βιβλιογραφια

back

Intranet